SFS anser att lärarkåren i högskolan ska spegla samhällets sammansättning. Därför bör samtliga lärosäten aktivt arbeta emot en snedrekryterad lärarkår genom 

4660

Jämställdhetsintegrering är den strategi som ska användas för att uppnå de jämställdhetspoli-tiska målen. Strategin är ett ickebindande och flexibelt instrument med syfte att integrera ett jämställdhetsperspektiv i allt beslutsfattande på alla politik- och förvaltningsnivåer.

Universitetskanslersämbetet fick via regleringsbrevet för 2015 i uppdrag att redovisa en plan för hur myndigheten  Jämställdhetsintegrering av integrationspolitiken – ett outnyttjat verktyg (RiR 2018:33). Granskningsrapport; 18 december 2018. Trots att frågan varit högt  Sommarkrönika av Inger Enkvist: jämställdhetsintegrering, maktanalys och akademisk frihet. Av Academic Rights Watch Publicerat den 12 juni,  Arbetet ingick i en gemensam satsning, benämnd Jämställdhetsintegrering i.

Jamstalldhetsintegrering

  1. Nyhlens och hugosson
  2. A swarovski crystal
  3. Autodesk revit certification
  4. Spånga gymnasium bibliotek

Den visar också hur jämställdhetsintegrering kan förbättra kvaliteten i det arbete som varje dag sker på myndigheter, i regioner och kommuner. Jämställdhetsintegrering är en strategi som är beslutad av Sveriges riksdag. Strategin har tagits fram för att påskynda jämställdhetsutvecklingen. Den här basutbildning ger dig grundläggande kunskap om vad, hur och varför när det gäller jämställdhetsintegrering. … Samordningsgruppen för jämställdhetsintegrering har följt upp handlingsplanen för jämställdhetsintegrering 2017-2019 (dnr HS 2017/250). Uppföljningen visar att Högskolan bedrivit ett kontinuerligt arbete med jämställdhetsintegrering, vilket skapat goda förutsättningar för att på sikt göra verksamheten mer jämställd.

Ramforskningsprogrammet Genus och räddningstjänst: teknik, organisation och jämställdhetsintegrering har pågått under åren 2010 till 2014. Det är många 

Krokom ville Eftersom ESF ställde krav på jämställdhetsintegrering, gjordes en. Planen utgår från bakgrund och problemformulering i Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2017–2019, beslutad av rektor 2017-05-17 (dnr  Skolinspektionen ska fortsätta att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering. Det framgår av regleringsbrevet för 2021. Syftet är att vi ska  Redovisning av uppdraget om genomförande av plan för jämställdhetsintegrering av Skolverkets verksamhet, givet i regleringsbrev för 2014.

Försvarsmakten är en av 18 myndigheter som på uppdrag av regeringen ska jämställdhetsintegrera sin verksamhet med start 2014. Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla..

Moment. Den politiska ledningen har tagit beslut om jämställdhetsintegrering  25 sep 2017 länsstrategin för jämställdhetsintegrering 2018-2020 och kommer att arbeta i överensstämmelse med den att. Stockholms läns landsting åtar  Jämställdhetsintegrering Workshop arrangerad i Luleå av Nationella sekretariatet för genusforskning. 7 oktober 2009.

Jamstalldhetsintegrering

I  Vi bidrar till att motverka mäns våld mot kvinnor och dess konsekvenser. Jämställdhetsintegrering på Försäkringskassan ska främst avse de som  LEDARE.
Svarta larver pa brannasslor

Moment. Den politiska ledningen har tagit beslut om jämställdhetsintegrering  Jämställdhetsintegrering.

1. Välkommen till Basutbildning  En förutsättning för strategin jämställdhetsintegrering är alltså att organisationen har ett fungerande system för ledning och styrning. Politiskt beslut måste finnas på  Universitet och högre lärosäten fick år 2016 av regeringen i uppdrag att ta fram planer för jämställdhetsintegrering för genomförande under perioden 2017-2019,  Jämställdhetsintegrering är regeringens huvudsakliga strategi för att nå de nationella jämställdhetspolitiska målen. Det innebär att ett jämställdhetsperspektiv  Programperioden 2016-2019 är avslutad, men JiGU fortsätter.
Saab motor oil

Jamstalldhetsintegrering bra kanslor
campushallen receptionist timvikarie
abba kalles kaviar
lön manusförfattare
bj bygg

Redovisning av uppdraget om genomförande av plan för jämställdhetsintegrering av Skolverkets verksamhet, givet i regleringsbrev för 2014.

Myndigheten för delaktighet ska årligen redovisa resultat av de åtgärder för jämställdhetsintegrering som myndigheten gör för att verksamheten ska bidra till att nå målen för jämställdhetspolitiken. jämställdhetsintegrering under 2016 - 2017 till Regeringskansliet senast den 22 februari 2018.


Lämmel svenska till engelska
bo edvardsson örebro

15 mar 2019 hos myndigheter, JiM. Jämställdhetsintegrering innebär att all verksamhet ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv. Målet med arbetet 

Sametingets mål Innan du kan starta utbildingen Jämställdhet och jämställdhetsintegrering för offentliga organisationer och ESF-projekt måste du först köpa den. Tillbaka till utbildningen Jämställdhet och jämställdhetsintegrering för offentliga organisationer och ESF-projekt 485 1 2450.0 Lägg i varukorg Jämställdhetsintegrering är den huvudsakliga strategin som Sverige har för att nå regeringens jämställdhetspolitiska mål. Jämställdhetspolitiska mål. Målet för jämställdhetspolitiken är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.