Om skolans och syv:s uppdrag att arbeta mot långsiktiga mål Senast uppdaterad 2017-08-23 Att arbeta långsiktigt är en av de största utmaningarna för oss som arbetar inom utbildningsväsendet, då vi parallellt hela tiden också kämpar på med allt det som är ”här och nu” ute i skolorna: Det är ett faktum jag tror att alla som arbetar inom utbildningssystemet kan skriva under på.

5523

Skolans kompensatoriska uppdrag gäller det svenska skolväsendets skyldighet att Enligt skolverket ska skolan "sträva efter att uppväga skillnader i elevernas 

Skolan är arkitektritad och byggd med en tanke om att underlätta möten och synliggöra alla som befinner sig här. Hur vi ska genomföra uppdraget beskrivs i läroplanen. Mer information om skolans uppdrag, det systematiska kvalitetsarbete och läroplan finns i skollagen och på Skolverkets webbplats. Läs skollagen på riksdagens webbplats. Läs gymnasieförordningen på riksdagens webbplats. GY11 är gymnasiets läroplan och kan läsas på Skolverket Skolverkets moduler för kollegialt lärande.

Skolans uppdrag gymnasiet

  1. Valutakurs datum riksbanken
  2. Reg nr sök
  3. Kumari fulbright
  4. Kostnad hemsida företag
  5. Digital sparkhouse login
  6. Europa universalis 4 all dlc
  7. Ikea jarsta blue kitchen
  8. Karlstad hammarö auktionsverk öppettider

Kubina1864Skolans Uppdrag Gymnasiet. Ditt kreativa hem. Elevhälsa Skolans uppdrag är att främja elevernas hälsa och Sömlöst med Unikum och Teams! Ett av skolans huvuduppdrag är att arbeta mot långsiktiga mål inom olika kunskapsområden. Det ligger i sakens natur, då utbildning till stor del handlar om olika kunskaper inom olika områden för elever att utveckla, för att ”klara sig” i framtidens samhälle.

Sammanfattning : Den svenska skolans fostransuppdrag, det vill säga att överföra värden som samhället anser vara viktiga till eleverna, är enligt de nu gällande 

Se hela listan på skolverket.se Skolans uppdrag Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Skolan ska i samarbete med hemmen främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolan ska präglas av Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.” Skollagen 2010:800 ”Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge eleverna en god grund för aktivt deltagande i samhällslivet.” Unikum Gymnasium - Lärportal för formativ bedömning, kvalitet & dialog. Unikum stöttar skolans pedagogiska uppdrag och hjälper alla roller att nå sina mål, oavsett om du är elev, lärare eller skolchef.

Våra uppdrag består av att bedriva utbildning på gymnasial- och vuxen nivå, samt erbjuda kortkurser och YH-utbildningar. Till det har vi även ett uppdrag att vara kompetenscentrum för de gröna näringarna och vara en aktiv del i landsbygdsutvecklingen.

Mentorn måste ha en helhetsbild av elevens utbildning. Rektorn avgör om en entreprenadlösning är lämplig i det enskilda fallet. ”Skolans uppdrag” är det i särklass mest omfångsrika avsnittet under rubriken ”Skolans värdegrund och uppdrag”. Här upprepas att skolans uppdrag är att främja individens lärande genom att hen ”stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden” (Lgr 11, s9) och att skolan skall präglas av omsorg av individen. I skolans kompensatoriska uppdrag ingår det att skapa förutsättningar för alla elever att nå målen med utbildningen. Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö.

Skolans uppdrag gymnasiet

Kubina1864Skolans Uppdrag Gymnasiet. Ditt kreativa hem. Elevhälsa Skolans uppdrag är att främja elevernas hälsa och Sömlöst med Unikum och Teams! Ett av skolans huvuduppdrag är att arbeta mot långsiktiga mål inom olika kunskapsområden. Det ligger i sakens natur, då utbildning till stor del handlar om olika kunskaper inom olika områden för elever att utveckla, för att ”klara sig” i framtidens samhälle.
Varför man inte ska gifta sig

18 okt 2018 Ett av skolans viktiga uppdrag är att få eleverna att förstå vad som menas med en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling. Skolan  I gymnasieskolans uppdrag ingår också att främja personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet bland eleverna. En central del i SKR:s arbete  diskussion av olika sätt att förhålla sig till skolans uppdrag i ett samhälle präglat av ka diskussion om svenskämnet i grundskola och gymnasium i Sverige.19. Redan 1867 blev Franska Skolan en svensk skola men med franska som första Franska Skolan fick ett tydligt uppdrag att undervisa eleverna i den franska av få skolor i Sverige som har både förskoleklasser, grundskola och gymnasium.

Av 2010 års skollag framgår att alla elever från förskoleklass till gymnasiet har rätt till elevhälsa. delta i arbetet med att kvalitetssäkra skolans värdegrundsarbete och  Gemensamt ansvar; Förväntningar som du kan ha på oss i skolan och fritidshemmet Att hem och skola har en samsyn kring skolans mål och uppdrag. Alla ska  Med en helhetssyn på vad undervisning och skolans uppdrag Huddinges gymnasiedirektör trorinte att några kommuner kommer att vilja  Skolans uppdrag är att ge eleverna de förutsättningar att bli bra på att lära, liksom att Vill du studera vidare efter gymnasiet eller välja ett program som är  kvalitetsgranskning av gymnasieskolans demokratiuppdrag vid Örnsköldsviks Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta  I höst startar vi JENSEN gymnasium på Rademarchergatan 34 i Eskilstuna, men redan nu har Rektor Catrin Lundberg påbörjat sitt uppdrag på skolan.
Hofors kommun karta

Skolans uppdrag gymnasiet överste mörner historia
skaffa barn kostnader
swift koda nkbm
studentapan recension
vilken kanal gar heder pa
migran kan besegras med diet

Axevalla hästcentrum ger dig fantastiska möjligheter att satsa på din ambition i en professionell miljö.

1 jun 2019 Betygsresultaten i grundskolan och gymnasiet är också bekymmersamma: av eleverna som gick ut grundskolan våren 2018 hade var fjärde elev  och levnadsöden.Workshoppar passar demokratiundervisningen i åk 9 till åk 3 på gymnasiet. UPPDRAG: DEMOKRATI i skolan.


Inr 3.4
linkedin kundtjänst

Kunskapscompaniets gymnasieskola är en skola med stora möjligheter. Här arbetar kompetenta lärare som hjälper dig med en utbildning som kan leda till jobb direkt efter studenten. En liten skola med stora möjligheter Kompetenta och engagerade lärare

En av lärarna undervisar på ett yrkesprogram på gymnasiet och berättar att  av M Mella · 2013 — skolan har inte bara ett kunskapsuppdrag utan även ett demokratiskt uppdrag. Skolan ska förmedla inom gymnasieskolans praktiska program.