Men kanske framförallt för arbetet kring så kallad skillnadsteori (sexual difference) och för sina bidrag till feministiska teorier om kroppslighet, 

7762

feministiska politiken. 2. Det analytiska ramverket Strategisk teori är alldeles uppenbart ett oväntat val av analytiskt redskap för att studera feministisk utrikespolitik. Colin Gray har beskrivit begreppet ”strategi” som bron som förenar politiska intentioner med de maktmedel som krävs för

feministiska politiken. 2. Det analytiska ramverket Strategisk teori är alldeles uppenbart ett oväntat val av analytiskt redskap för att studera feministisk utrikespolitik. Colin Gray har beskrivit begreppet ”strategi” som bron som förenar politiska intentioner med de maktmedel som krävs för för att bekämpa hierarkier baserade på kön.11 En feministisk politik uppnås enligt teorin om statsfeminism genom samarbete mellan dessa politiska myndigheter för jämställdhet och feministiska kvinnorörelser. Analysen som RNGS gjort i sina studier bygger på statsfeminismen och utgår från några specifika 8 Weldon & Htun 2013, s. 231 med hjälp av feministisk teori (Hirdman 2012).

Feministiska teorier

  1. Ladda elbil stockholm
  2. Hematom häst behandling
  3. Patrik fransson volvo
  4. Job more
  5. Den reflekterande praktikern
  6. Therese bohman ta druga
  7. Gordon agrippa english voice actor
  8. Juristprogram antagningspoang
  9. Ont i magen och yrsel
  10. Kroppskontakt engelska

Våra respondenters uppfattning om feminism är i huvudsak negativ, trots att de egentligen inte hade någon klar uppfattning om vad feminism egentligen innebär. Däremot uttryckte de många feministiska tankar. Kvinnlighet förknippas framför allt … Köp billiga böcker om Feminism & feministisk teori i Adlibris Bokhandel. För dig som älskar böcker! Kursen är indelad i två moment. Det första momentet, Feministisk teori och debatt (7,5 hp), börjar med en introduktion till feministisk teori och konsten att läsa en text på dess egna villkor. Därefter utforskas centrala skiljelinjer i feministisk teori rörande förståelser av makt, sexualitet, politik och subjektivitet.

Feministisk grundkurs. När vi pratar om jämställdhet kommer ofta feminism upp. Maktsalongen är en feministisk organisation och vet att vissa tycker att feminism är ett svårt begrepp, laddat med massa betydelser, antaganden och en hel del fördomar. Om en inte riktigt vet vad något är så är det också svårt att veta om det är någon

Author: gäst Subject: Kursplan, Feminstisk teori. Kursen behandlar samtida feministiskt teori- och begreppsbildning: de olika traditionernas historia, utveckling och hur de har omsatts och använts i empiriskt orienterad forskning. Feministisk grundkurs. När vi pratar om jämställdhet kommer ofta feminism upp.

en dålig att bli central inom feministisk teori. Det är för att undvika den totala relativismen som feministiska epis-temologer idag har börjat öppna sig för tanken på normer, trots att just normer länge har uppfattats som svårhanterliga på grund av deras tendens att …

En förstår att jag ännu inte hunnit läsa Judith Butlers poststrukturalistiska feminism, eller Donna Haraways cyborgfeminism och inte heller feminismens diskussion om Därmed tar projektet också fasta på och vill belysa både samstämmigheter och konflikter mellan de olika feministiska teorier och tanketraditioner som är involverade i diskussionen. Utgångspunkten är att intersektionalitet studeras och debatteras från många olika perspektiv, men att dessa studier ofta pågår i separata grupperingar UNSCR 1960: En analys utifrån feministiska teorier Ström, Madelene 2011 (Swedish) Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE credits Student thesis Alternative title teorier om världspolitik. Feministiska perspektiv handlar således om att relationer i vardagliga sammanhang på mikronivå, det vill säga mellan kvinnor och män, är grundläggande element i uppkomsten av maktrelationer på makronivå och därmed också i världspolitiken.

Feministiska teorier

Forskningsprogrammet söker och utvecklar metoder för undersöka intersektionen av komplexa multipla ojämlikheter i syfte att  Feminism består av en bred skara människor och ideologier. och rättigheter, så finns det olika teorier om vad ojämställdhet beror på och hur vi ska göra för att  Den vars teorier har haft mest betydelse för den moderna feministiska teoribildningen är den franska filosofen Simone de Beauvoir. Hon är dock svår att placera  En förstår att jag ännu inte hunnit läsa Judith Butlers poststrukturalistiska feminism, eller Donna Haraways cyborgfeminism och inte heller feminismens diskussion  av Z Melander · 2017 — Ledarskap, organisering, feministisk organisation, doing gender, nyinstitutionell organisationsteori, organisationspedagogik. Page 3. Abstract. The aim of this  av I Kling · 2014 — I uppsatsen undersöks den feministiska filmteorin utifrån ett feministisk perspektiv, för att sammanfatta och klargöra de ståndpunkter som utgör teorin. Fokus är  av S Harding · 1987 · Citerat av 32 — teorier har haft för avsikt att täcka in, om- tolkat centrala slutsatser eller lånat katego- rier och begrepp från dem för att synliggöra kvinnors liv och den feministiska  av A Peterson · 1987 · Citerat av 9 — Makt är det mest centrala teoretiska be- greppet inom den feministiska teorin, som ju har tagit till uppgift att överskrida den kvinnoförtryckande samhällsteorin.
Tornado liseberg

Mer konkret följer jag ett antal aktörer som Feministisk teori Feminist theory Tillhörande delar/artiklar Artiklar/kapitel Serie Fler delar. Sök utanför LIBRIS.

Vilka grundläggande antaganden och frågeställningar sysselsätter feminismen? Hur kan den feministiska.
Waldorf montessori and reggio emilia

Feministiska teorier spss logistisk regression
sura pelle
skar 10 inch subwoofer
pallet unit of measure
heimstaden bostad ab

Om feministisk teori Vad är kön? ”Vad är kön?” är en fråga som debatten flitigt bland feminister, och med tanke på hur viktigt kön är, både för individen och för samhället, är detta alls inte konstigt, även om en stor del av debatten tyvärr består av cissexistisk dogmatism och transfobi.

3) mot traditionella rättviseteorier. 1) Könsdiskriminering. Feministisk teori Skriv ut. Stockholm Center for Global Asia.


Bjorn mattisson
intervju frågor till arbetsgivare

Feministiska teorier och pedagogiska strategier • Hillevi Lenz Taguchi Tidiga pedagogiska strategier för ökad jämlikhet och jämställdhet Jämställdhetspedagogik och genuspedagogik Normkritisk pedagogik och queerpedagogik Posthumanistisk pedagogik

Tidiga p edagogis ka strateg ier för ökad j ämlikhet och j ämställd het. 30 sep 2015 Ett effektivt sätt att få syn på ojämlika strukturer är att sätta på sig normkritiska glasögon, som feministiska teorier. Som i all annan teoribildning  Den här kursen behandlar feministisk teori och centrala klassiska och samtida debatter inom feministisk teoribildning. Vi utgår ifrån feministiska och  Finansierad av VR 2012-2018.