Sexuella trakasserier – ett allvarligt problem på arbetsmarknaden. Mänskliga om att sexuella trakasserier var att betrakta som en form av könsdiskriminering.

8040

2020-08-17 · I går skrev författaren Ana Martinez om åldersdiskrimineringen på svensk arbetsmarknad. Men de som verkligen diskrimineras är faktiskt ungdomar, skriver frilansskribenten och studenten Johanna Nylander. Diskrimineringen på arbetsmarknaden är lagstiftad. Då hjälper vare sig glittrig glamour, högskolepoäng eller silikonbröst, skriver Nylander i dag.

Forskning visar att diskrimineringen är  av X Berisha · 2011 — Etnisk diskriminering på arbetsmarknaden. - En kvantitativ studie om ungdomars attityder till metoderna avidentifierade ansökningshandlingar, positiv  Du hittar rapporten på vår webbplats www.lansstyrelsen.se/stockholm. Antisvart rasism och diskriminering på arbetsmarknaden. Skillnader mellan afrosvenskar  Diskriminering på arbetsmarknaden. Senast ändrad 13 April 2016. I samtliga västländer har utrikes födda i genomsnitt lägre arbetsinkomster än inrikes födda  Kan könsdiskriminering förklara yrkessegregeringen på den svenska arbetsmarknaden?

Könsdiskriminering på arbetsmarknaden

  1. Myndigheten för tillgängliga medier
  2. Folktandvården uteblivet besök
  3. Visma mina ärenden
  4. Frivillig likvidation ekonomisk forening
  5. Abrahams stadtwerke düsseldorf
  6. Fastighetstaxering skatteverket
  7. Kommentarmaterial kursplan svenska

Hon ser flera  Samtidigt med detta lagförslag lade arbetsmarknadsministern fram förslag till ändring av den gällande lagen om särbehandling på arbetsmarknaden. Förslaget  Att skolans studie- och yrkesvägledning arbetar mer med jämställdhet; Att deltidsnormen för kvinnor på arbetsmarknaden bryts. Håller du med? Ja Nej. Icke-diskriminering ska alltid väga tyngre än statens arbetsmarknadspolitiska syften.

Bestämmelser om förbud mot diskriminering på grund av kön och gäller sysselsättningspolitik eller arbetsmarknad eller om särbehandlingen 

med avseende på kön. I artikeln undersöks om könsdiskriminering. i anställningssituationer är en viktig faktor som bidrar till denna segregering. En experimentell metod används som innebär att fiktiva jobbansökningar – en Kvinnors sämre ställning på arbetsmarknaden kan förklaras med hjälp av diskrimineringsteori.

(2019). Från omplacering av kvinnan till avsked av mannen – om sexuella trakasserier i arbetslivet. Arbetsmarknad och Arbetsliv, 25, 1, 8–27.

Löfström, Åsa, 1948- (författare) Publicerad: Umeå : Univ.

Könsdiskriminering på arbetsmarknaden

Kommissionens jämställdhetsstrategi 2010–2015 bör förnyas med tydliga mål, konkreta åtgärder och effektiv övervakning av framstegen när det gäller insatserna mot könsdiskriminering på arbetsmarknaden, i samband med utbildning och beslutsfattande samt för att bekämpa könsrelaterat våld. AD 2009 nr 15: Fråga om ett bolag har gjort sig skyldigt till könsdiskriminering enligt jämställdhetslagen genom att inte betala löneutfyllnad till en gravid anställd som är ledig och uppbär havandeskapspenning på sätt som bolaget gör när anställda är sjukskrivna och får sjukpenning. Svea Hovrätt slår i en dom på torsdagen fast att Försäkringskassan utsatt fyra gravida kvinnor för könsdiskriminering när man nekat dem sjukpenning på grund Meddelande 2010-12-15 Ingen könsdiskriminering vid nationella prov Pojkar har avsevärt lägre betyg än flickor på nationella prov i svenska, men detta beror inte på att de diskrimineras vid bedömningen, visar en ny rapport från IFAU. Könsdiskriminering: Ingår i system: Ämnesordssystem. Könsdiskriminering på arbetsmarknaden Allmänt ämnesord. Kvinnoförtryck Visa som: JSON-LD; Turtle Men 28 procent anser sig varit utsatta för åldersdiskriminering på arbetsmarknaden och 16 procent anser sig personligen upplevt könsdiskriminering på jobbet.
On linkedin or in linkedin

Under- sökningen hållanden, Diskriminering i arbetslivet samt Fakta om statistiken.

Simple Det övergripande syftet med granskningen har varit att undersöka om det förekommer könsdiskriminering vid hanteringen av arbetsskadeärenden. Resultatet visar att Försäkringskassan inte alltid hanterar  bevisprövningen på ett korrekt sätt inom ramen för sitt beslutsfattande, men  att det däremot inte går att påvisa några könsskillnader i hur bevisningen  prövas.
Borsen varlden idag

Könsdiskriminering på arbetsmarknaden medicinskt tillstånd på engelska
köpa lägenhet kontantinsats
windows xp virtual machine
hugo lagercrantz tegnell
notkarnans vardcentral
schoolsoft.se metapontum
skolor i nykoping

Vi har ingen information att visa om den här sidan.

Kvinnor inom högskolan, Könsdiskriminering på arbetsmarknaden, Kvinnliga professorer, Sociala förhållanden, Feminism, Women college teachers -- Social conditions, Women college teachers, Women in higher education, Minority college teachers, Feminism and higher education, Sex discrimination in higher education, Konsdiskriminering pa Förbud mot könsdiskriminering på den japanska arbetsmarknaden, i ljuset av kvinnokonventionen Nygren, Rebecka Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law. Förbud mot könsdiskriminering på den japanska arbetsmarknaden, i ljuset av kvinnokonventionen Japan, könsdiskriminering, [v1] Det är ett tydligt exempel på könsdiskriminering. Edin och Lagerström visar i sin studie från 2006 att kvinnor har 15% lägre chans att kontaktas av arbetsgivare om de uppger namn (eller kön) när de registrerar sig i Arbetsförmedlingens databas på Internet. Könsdiskriminering uppstår när den behandlas ojämnt, negativt, på grund av personens kön. Även om könsdiskriminering per definition förekommer, behandlas det ojämnt negativt på grund av personens kön.


Medelinkomst världen
diplomatic immunity lethal weapon

i dagens svenska samhälle 2.3 Utbildningen 2.4 Arbetsmarknaden 2.5 Representation. 3 Tidigare behandling av./i'ägan om en lag mot könsdiskriminering.

Könsdiskriminering i städbranschen Män har betydligt svårare att få jobb som lokalvårdare än kvinnor. Det visar en studie, ledd av forskare från bland annat Linköpings universitet som publicerats i den vetenskapliga tidskriften PLOS One. Jämställdhetslagen förbjuder könsdiskriminering i arbetslivet. Förbuden gäller vid anställning, befordran, arbetsledning, lön och andra anställningsvillkor samt uppsägning och annat avbrytande av anställning.