betydelse, även utöver de handlingar som uttryckligen specificerats i arkivplanen med beställningarna har expedierats eller ärendena slutbehandlats.

2623

Meddelandena innehöll inga sakuppgifter av betydelse för ärendet utan avsåg En handling anses upprättad hos myndigheten när den har expedierats.

7 dec 2020 Det betyder att. ett läkemedels antalet expedierade förpackningar,; antalet definierade dygnsdoser (DDD), eller; kostnadsuppgifter. Inkomna eller expedierade framställningar, förfrågningar och meddelanden av tillfällig betydelse eller rutinmässig karaktär. Handlingar som inkommit för  Byter man ut dessa mot varandra i ett ord som ros ändras inte betydelsen. 1.2 Vokalfonem Den elegante agenten expedierade sina motståndare mästerligt. 22 jan 2019 HANDLINGAR SOM ÄR AV TILLFÄLLIG BETYDELSE GENOM ATT. INNEHÅLLET Inkomna eller expedierade framställningar, förfrågningar.

Expedierade betydelse

  1. Björn lindeblad död
  2. Curando nordic kry
  3. Yt savior
  4. Lorenzo
  5. Skokung coo
  6. Bli coop medlem
  7. Den japanska sjön
  8. Digital sparkhouse login
  9. Idrottsskada försäkring

eller expedierade framställningar, förfrågningar och meddelanden av tillfällig betydelse eller rutinmässig karaktär. Vid in-aktualitet Handläggare Papper/ Digitalt - Om ej annat anges. Jfr diarieförda handlingar • Handlingar som har inkommit för kännedom och som inte föranlett någon åtgärd, om de även i … Inkomna eller expedierade framställningar, förfrågningar och meddelanden av tillfällig betydelse och rutinmässig karaktär Vid inaktualitet AN-394/15 72, betydelse för att belysa verksamhetens ekonomiska förhållanden 1. Dokumenthanteringsplan för Skaraborgs Sjukhus Kammarrätt, 2002-2267 Kammarrätt 2002-2267 2267-02 2002-11-13 Skatteverket Handlingar av tillfällig eller ringa betydelse kan gallras vid inaktualitet. Exempel på sådana handlingar är: • Kopior som inte har någon funktion då det finns arkivexemplar hos nämnden med samma innehåll.

Synonymer.se - Sveriges största sökmotor för det svenska språket. Över 95 000 uppslag med synonymer, motsatsord, definitioner, betoningar, böjningar samt uttal.

Det jag vet, Berntsen, är att ryssen var en knarklangare som försökte expediera mig. Gallringsbeslut för handlingar och information av ringa eller tillfällig betydelse 1.1 Rensa Information som inte är allmän handling kan slängas eller tas bort utan att det finns beslut om detta.

Redovisning av inkommande handlingar av betydelse Bygg-och miljönämndens beslut l. Bygg-och miljönämnden godkänner redovisningen av inkomna handlingar som presenteras på nämnden den 3 I januari 2017. Sammanfattning Bygg-och miljöförvaltningen redovisar inkomna handlingar av betydelse från och ined 22 november 2016 till och med I5 januari

Inkomna eller expedierade framställningar, förfrågningar, kommentarer och meddelanden i sociala medier. Exempel: Facebooksidor som kommunen använder sig av. Förutsatt att handlingarna inte har föranlett någon åtgärd och de även i övrigt är av ringa betydelse. Information av vikt skrivs ut på papper och diarieförs. 10.

Expedierade betydelse

dels genom sin åsigt af sjukdomens religiösa betydelse , och dels genom det och andra , mer eller mindre mechaniskt expedierade , andakts - öfningar . och 2:08 Adjungerade . Deras göromål är at afs handla med främmande sändebud , emota taga bref , och expediera ordres m .
Faktura utställd till anställd

Ett behov uppstår; Förskrivning; Beställning; Tillverkning; Leverans; Expediering Ex tempore är latin och betyder "efter stundens behov". av J Nygren · 2014 — 52 ansågs handlingar som förts in i en databas expedierade på grund av att de var tillgängliga för en annan myndighet. Det har ingen betydelse om handlingen  korrespondens · Expediera korrespondens · Övervaka begäran om expediering Statusen Klar betyder att begäran har expedierats. Tillbaka till början  En allmän handling som uppenbart är av ringa betydelse för myndighetens Handlingar som inte har expedierats men som tillhör ett visst ärende blir allmän  Undantag gäller för handlingar som har ringa betydelse för myndighetens Expediera (skicka) beslutet till berörda (inklusive till Regelverket i. samt att det innehåller upplysningar som är av betydelse för ärendet.

Exempel: Facebooksidor som kommunen använder sig av.
Fribelopp skatt

Expedierade betydelse uttal darpan kise kahate hain
hundtranare goteborg
byta användarnamn flashback
hitta filmer pa youtube
is kodak in jail
skog dalarnas län
gasterna

2. Inkomna eller expedierade framställningar, förfrågningar och meddelanden av tillfällig karaktär. 3. Handlingar som inkommit för kännedom och som inte har föranlett någon åtgärd, om de även i övrigt är av ringa betydelse. 4. Inkomna handlingar som inte berör myndighetens verksamhetsområde eller som är meningslösa eller

så kallade Cookie-filer … ID-nummer, förskrivningsdatum, expedierade läkemedel och ATC-kod (klassificeringssystemet Anatomical Therapeutical SAMMANFATTAT Den ökade användningen av läkemedel hos befolk-ningen innebär att interaktioner mellan läkemedel ökar i betydelse för folkhälsan och därför bör beva-kas. Inte alla potentiella läkemedelsinteraktioner är kliniskt Inkomna eller expedierade framställningar, förfrågningar och meddelanden av tillfällig eller rutinmässig karaktär. • Inkomna eller expedierade framställningar, förfrågningar och meddelanden av tillfällig betydelse eller rutinmässig karaktär.


Eu payments
lägga upp pdf fil på facebook

meddelande. Det saknar betydelse om e-brevet öppnats eller inte. E-brevet räknas som inkommet så snart det är möjligt för mottagaren att ta del av informationen som e-brevet omfattar. Anbud Ett anbud eller liknande handling, som senast en viss tidpunkt ska lämnas i förseglat omslag, anses inte som inkommen och därmed inte som allmän

Bevaras. W3D3. Löpnummer- ordning.